Canlılar Demokrasisi

Canlılar demokrasinin Anayasa Mahkemesi

  • Deutsch
  • English
  • العربية
  • Canlılar demokrasinin Anayasa Mahkemesi meclisin kararlarını ve yürütmenin çalışmalarını anayasaya uygunluk açısından denetler ve kararları iptal etme ve düzeltme talep etme yetkisine sahiptir.

    Vatandaş olan ya da göçmenlik başvurusunda bulunan tüm canlılar (organizmalar), Parlamento kararları ya da yürütmenin eylemleri nedeniyle haklarının ihlal edildiğini düşündükleri takdirde, bir insan avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne şikayette bulunabilirler.

    Anayasa Mahkemesi her yasama döneminde bir kez kamuya açık bir yerde toplanır. Anayasa Mahkemesi jürili bir mahkemedir. Kararlar insan jüri üyelerinin oylarıyla alınır. Kolektif bir fikir oluşturma sürecinde jüri üyeleri oylama için hazırlanırlar. Mevcut meclis üyeliği ve yürütme üyeliği jüri üyeliği ile bağdaşmamaktadır.

    Foto: Manuel Miethe, Berlin 2019, 1. Geschworene im Justizpalast der Organismendemokratie Berlin, Osloer Str. im Ballhaus Ost