Canlılar Demokrasisi

Yürütme

 • Deutsch
 • English
 • العربية
 • Yürütme/yönetim, canlılar demokrasisinin meclisi tarafından belirlenir. Tüm kararları Anayasa ve Evrensel Canlı Hakları Beyannamesi’ne uygun olarak uygular. Yürütme, azınlıkların korunması veya bireysel canlı gruplarının dezavantajlarının giderilmesine ilişkin kararların uygulanmasının yanı sıra, anayasada düzenlenen iltica ve vatandaşlığa kabul prosedürlerinin uygulanmasından da sorumludur.

  Önceki canlılar demokrasileri tamamen insan devletlerinin ulusal topraklarında yer aldığından, yürütme kararları uygularken aynı zamanda doğa koruma düzenlemeleri gibi insan mevzuatını da dikkate almalı veya insan egemen kurumlarla çatışma riskini göze almalıdır.

  Meclis kararlarının uygulanması için gerekli bütçe kaynakları, önceki canlılar demokrasilerindeki insan topluluklarından, ülkelerden ve devletlerden alınan sübvansiyonlarla sağlanmıştır ve sağlanacaktır.

  Yürütme, çalışmalarını ve kendi topraklarındaki değişiklikleri bir sonraki meclis için belgelendirir ve yargı tarafından kontrol edilir.

  Foto: Michael Indenbaum. 1. Exekutive, Organismendemokratie Wien, Nordmanng. 60, 2018