Canlılar Demokrasisi

Nasıl

  • Deutsch
  • English
  • العربية
  • Hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetim biçimi olarak canlılar demokrasisi, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yapılandırılmıştır: